Bán hàng là phục vụ

Bán hàng là nghề có lịch sử rất lâu đời, nếu không muốn nói là lâu đời nhất, bắt đầu từ thời Eva “bán” táo cấm cho Adam, nhưng chưa bao giờ bán hàng trở nên dễ dàng hơn cùng với thời gian. Bởi khi bán hàng ngày càng “tinh vi” hơn, nghệ thuật hơn, ứng dụng nhiều công nghệ hơn, thì nhu cầu và đòi hỏi của người tiêu dùng cũng trở nên “tinh vi” hơn, chọn lọc hơn, cao cấp hơn.

Continue reading “Bán hàng là phục vụ”