Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2017 (từ 01/02 đến 15/02/2017) đạt hơn 14,22 tỷ USD tăng 10,9% so với nửa cuối tháng 1/2017.

Việt Nam nhập siêu gần 1,21 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Nhờ khoản thặng dư 1,15 tỷ USD trong tháng 1, nên lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 2, cả nước nhập siêu 1,21 tỷ USD

Chỉ tính riêng nửa đầu tháng 2/2017, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu đạt gần 5,89 tỷ USD, giảm 15,9%; Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt gần 8,34 tỷ USD, tăng 43,3% so với nửa cuối tháng 1/2017. Như vậy, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 2, Việt Nam đã nhập siêu 2,45 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến hết nửa đầu tháng 2/2017, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 20,22 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 21,43 tỷ USD, tăng 31,7%.

Tính đến hết ngày 15/02/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 41,65 tỷ USD, tăng hơn 8,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 02/2017 thâm hụt gần 2,45 tỷ USD. Nhờ khoản thặng dư 1,15 tỷ USD trong tháng 1, nên lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 2, cả nước nhập siêu 1,21 tỷ USD.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here